Vi bruger Cookies!     

         
 X     
familiesiden

Familie og slekt i Danmark og Norge


Perrys foreldre og søsken

Mine foreldre - Anna Marie Stangenes og Edvard Andreas Øie

Bryllupsbilde fra 8. juli 1939

 

Min far - Edvard Andreas Øie.

Min far ble født i Ålesund 20. mai 1897. Han var sønn av malermester Edvard Nilsen Øie,  og hustru Pauline Kathrine Paulsdatter Lerstad.  Hans far var fra Stranda på Sunnmøre, men reiste ganske ung til Ålesund for å gå i lære som maler.  Han giftet seg i 1885, og i 90 årene bygde han hus i Nedre Strandgate 28.     Min far hadde 7 søsken, 5 søstre og to brødre.  De tre brødre, gikk i malerlære hos sin far.    Far tok svennebrev i 1916 og giftet seg med Amanda Bryne i 1918.  Med henne fikk han 3 barn,  Erna, født 1918, Egil i 1920 og Edel i 1927.   Egil døde i en tragisk bilulykke i 1926. 

Amanda kom aldri over tapet av sønnen.  Paret ble skilt i midten av 1930 årene.   Edvard inngikk sitt andre ekteskap i 1939 med min mor - Anna Marie Stangenes - fra Manger på Radøy ved Bergen.  Sammen fikk de fire barn, hvor jeg , født 1940, var den eldste.  Mine søsken er:  Solfrid Paula Marie, født 1944, Else Marie, født 1948 og Fred Edvard Johannes, født 1951.

Min far var en dyktig maler og arbeidet i sitt fag til det siste.    I sine unge år var han en dyktig sanger og var med i sangkor i over 30 år.  Han var også medlem av I.O.G.T.  og losjen "Havets Sønner" i Ålesund i en årrekke.  Hans spesiale var møbelmaling, og han hadde eget møbelmalerverksted på Åndalsnes i noen år i 30 årene.  Han var ivrig amatørfotograf, og elsket å fiske.   Min far døde 28. august 1964, desverre bare 67 år gammel.   Han ligger begravet på Øvre Gravlund   på Nørve i Ålesund.

Æret være min fars minne.

 

 

Min mor - Anna Marie Stangenes.

Min mor ble født den 4. mars 1910 på Stangeneset, Manger på øya Radøy ved Bergen.  Foreldrene var Arnt Johan Eriksen Stangenes, født 13. juli 1875, død 3. april 1945, og Monsine Bertine Johannesdatter Sævdal, født 14. august 1878,  døde i barselseng 8. september 1919. Mor hadde 7 søsken og vokste      opp på Stangeneset, hvor min bestefar i 1919 sto alene med 8 barn,  5 av dem var mindreårige. 

Mor kom tidlig ut fra hjemmet for å tjene til livets opphold. Det var hårde tider, men hun klarte seg godt.  Hun giftet seg med min far i 1939, og sammen fikk de 4 barn.   Mor var et arbeidsmenneske, og tross mye sykdom ga hun seg selv helt og fullt for familie og barn.  Hun var meget intelligent, og veldig glad i mennesker.  Selv etter hennes egne barn var voksne og flyttet hjemmefra, kunne man finne barn på besøk hos henne nesten hver dag.  Hun hadde en egen evne til å lytte til de små og en kjærlighet som rakte langt ut over hennes egen krets.   Min mor døde i Skudeneshavn den 14. november 1983, 73 år gammel.   Hennes liv var en kamp mot sykdom og smerte, men hennes tro på Gud holdt henne oppe. Den kjærlighet og omsorg hun ga både barna sine og  mange mennesker hun møtte på sin vei, vil aldri bli glemt av dem som opplevde det.   

 Minnet om mor

Ukjent forfatter.

 

 

Det kjæreste minne jeg eier på jord

er minnet om deg, kjære mor.

For alt jeg deg skylder, jeg har ikke ord,

min takk er så inderlig stor.

Med skolen du hjalp meg og kom jeg derfra

og kunne få sagt deg at allting gikk bra,

du strålte som solen og smilte så glad,

ha takk for de bønner du ba.

 

 

Jeg minnes din omsorg i ungdommens år,

når borte fra hjemmet jeg var.

De kjærlige brev i erindringen står,

som trygt gjennem vanskene bar,

Av alle på ferden, hvor helst jeg så fo’r,

nei ingen i verden kan erstatte mor,

du skapte slik glede, slik hygge og ro,

og hadde så barnlig en tro.

 

 

Men årene gikk og en eldes med dem

og du nu ble gammel og grå,

men jeg vet et smil og et strålende hjem

som lyser i minnene nå.

Og aldri skal glemselens slør på min vei,

få skygge det kjæreste minne om deg.

For alt hva du var og for alt hva du gav,

jeg hedrer og ærer din grav.

 Æret være min mors gode minne.


 

Barndomshjemmet

 

Mine søsken og jeg vokste opp forskjellige steder i Ålesund.  Jeg er selv født i Steinvågen, og bodde der til jeg var knapt 3 år.  Det var krig og min mor, Anna Marie Stangenes, fra Manger på Radøy ved Bergen, fikk overtalt min far til å reise til hennes hjemegn i slutten av 1942.  På Manger hadde vi det godt under resten av krigsårene. Min søster Solfrid ble født der i april 1944.   I august 1945 reiste vi tilbake til Ålesund, og en tid bodde vi i Nordigårdsgaten i Ålesund.  I 1948 flyttet vi til Einarvikgata, ikke langt fra sentrum av byen. I 1950 foretok mine foreldre ennå en flytning, denne gang til Steinvågen, så 10 år gammel var jeg tilbake på fødeegnen.   Den yngste i familien, Fred, ble født i juni 1951.   Vi bodde i Kvennanesgaten, som lå ut mot Valderhaugfjorden og Steinvågsundet.  I 1953 kom det bro over sundet.  

 

                                                                                                                             Foto: Perry Øie.     1964

Vi bodde i huset til høyre for pølseboden, og to andre hus i samme bebyggelse i årene 1950-65

 

Mine søsken

Solfrid Paula Marie Øie

 

Solfrid Paula Marie Øie og Norvald Larsen, ble gift i 1968.

De adopterte 3 barn fra utlandet,  (Annabel, Kenneth og Susanne,) i starten av 70årene, og fikk også et felles barn, Monica,  i 1974.  Paret, som ble skilt i 80 årene, har i dag 7 barnebarn.  Solfrid bor i USA, mens Norvald og datteren Annabel og hennes 3 barn bor i Norge.

 

Fred Edvard Johannes Øie 

Marit Olga Tennøy og Fred Edvard Johannes Øie ble gift 5.september 1970.  De fikk 2 døtre - Merete Olga i 1971 og Vibeke i 1972.   Paret bor i Korsvika Terrase på Hessa.  Datteren Merete bor i Oslo med ektemannen Roger Selven Moe, mens Vibeke, gift med Kenneth Mek og tre barn. Det er alltid hyggelig å besøke min bror og svigerinne i deres vakre hjem i Korsvika.

                                                                             Perry Øie

 


 

Mine halvsøsken

Min far og hans første kone Amanda, født Bryne,  hadde tre barn - Erna - Egil og Edel. 

Nedenunder finner dere bilder og en kortfattet tekst om dem.

 

Erna og Knut Slyngstadli. 

Erna ble født 14. desember 1918 og døde 7. januar 2006. Hun var gift med Knut Slyngstadli. Sammen hadde de to barn - Astrid og Per.   Mannen Knut døde i 1971.   De siste årene Erna levde bodde hun i Langevåg hvor hennes datter hadde hus.   Mine søsken og jeg hadde ikke regelmessig forbindelse med henne, men vi hadde sporadisk kontakt med henne i barneårene.   Besøkte henne og Astrid i Langevåg i 1996.  Bildene av henne og Knut samt Egil på likstrå fikk jeg lov til å avfotografere under vårt besøk i 1996 

 

Egil Louis Øie

Min halvbror Egil Louis Øie ble født 13. juni 1920 og døde ved en tragisk bilulykke 25. september 1926.   Ovenstående bilde er så vidt jeg vet det eneste som finnes av ham. Det viser Egil på likstrå. Jeg har stor forståelse for den smerte og sorg Amanda og min far gjennemgikk i årene etter denne ulykksalige hendelsen.  Far talte aldri om ham, men jeg vet at det tok hårdt på ham å miste sønnen.

                                                              

Edel Louise Øie Solem

Edel ble født i Ålesund 9. juli 1927.  Hun er den jeg har hatt best kontakt med opp gjennem årene av mine to halvsøsken..  Jeg møtte  henne noen ganger som barn, og hun var med til fars begravelse i 1964.  Etter at jeg selv ble gift og fikk min egen familie hadde jeg en tid, mens barna våre var små, ganske god kontakt med henne.  Hun var alltid snill og vennlig mot meg, så jeg har bare godt å si om henne.  Hun var gift med Gudmund Solem, og de bodde i tettstedet Berkåk i Rennebu kommune.   Paret hadde tre barn, Per Erling, Gerd Elin og Inger Elisabeth.  Har i dag kontakt med Gerd Elin og hennes mann Ottar Dørmænen.

Edel døde 10. februar 2005 og ligger begravet på Berkåk.  Gudmund døde allerede i 1983, bare 55 år gammel.

Bildet av Edel har jeg fått av Gerd Elin.

Her kommer det bilder av Erna og Edels etterslekt

 

  Gerd Elin og Ottar Dørmænen.

Gerd Elin er Edel Louise Øie Solems eldste datter. Hun giftet seg 24.august 1974 med Ottar Dørmænen fra Finnmark. De har to sønner.  Mer om denne familien senere.

                                                                 Til toppen

Kontakt oss her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

      

 

             

 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 23/02/2015

Besøg  
194832