Vi bruger Cookies!     

         
 X     
familiesiden

Familie og slekt i Danmark og Norge


Dansk Hattefabrik A/S

 

                       Kradsemaskiner i sliberiet ca. 1967.                 Fra V:  Eli ("Røde" Jensen,     Robert Stegemüller og en ukendt. 

                       Hattefabrikken lukkede i 1970.

Lidt historie:

 

I 1832 flyttede fabrikant J.C. Modeweg sin klædefabrikation fra København til Brede Klædefabrik, og i de følgende årtier opbyggede han her en af landets førende tekstilfabrikker. Den afsides beliggenhed betød, at produktionen blev organiseret i et fabrikssamfund, hvor fabrikanten sørgede for alt, også boliger, skolegang, og undervisning.

 

"Omkring 1890 oprettedes en underafdeling for hattefabrikation i Brede. Den uddannede arbejdskraft blev i høj grad rekrutteret i Tyskland. Hans Cohn (1874-1947) var opvokset ved faderens hattefabrik i Berlin. Han blev i 1900 hidkaldt som specialist for at sætte system i Bredes hatteafdeling. Under den landsomfattende tekstilstrejke, der også ramte Skodsborg hårdt, blev afdelingen - mest af taktiske grunde - omdannet til en selvstændig hattefabrik. Hans Cohn blev direktør for det nye aktieselskab. I de gode hattekonjunktursår op i mod 1. verdenskrig voksede fabrikken til stadighed, og i 1913 flyttede hele virksomheden til Skodsborg. Hattearbejderne, hvoraf op i mod 1/3 var tyske indvandrere, boede i fabrikkens arbejderboliger, lærte i fabrikkens skole og asyl, købte ind i fabrikkens marketenderi og levede kort sagt deres liv i og omkring hattefabrikken. I 1917 boede der 71 voksne og 62 børn i de fire arbejderhuse ved hattefabrikken. Det resterende personale boede efter gammel tradition i arbejderbyen Nærum.

Omkring 1930 rådede hattefabrikken over i alt 8 arbejderboligblokke (heraf tre i Nærum) til et personale på ca. 200, der årligt producerede ½ mill. Hatte.”    

 

Sitat fra bogen ” STRANDVEJEN - FØR OG NU", Bind 1, Politikens Forlag, 1995.

 

 

Hattefabrikken 1964-70.

 

 

Kort fortalt om min tid på fabrikken:

 

Undertegnede startede på fabrikken i maj 1964,   Formand i sliberiet den gang var Henry Nielsen.  Jeg startede med at forarbejde damehattestumpe fremstillet af dyrehår , hvor stumpene blev opkradset på såkaldte ”kradsemaskiner”,   og var også med til at ”stryge”de farvede stumper for at både impregnere dem, men også gøre dem glansfulde.  Imprægneringen bestod , såvidt jeg husker  af   af vand, sprit, formalin og myresyre, ca ¼ del af hver væske.   Udsugningen av direkte mangelfuld, og det var ikke rart at sidde og indånde de stærke dampe som opstod når vi bearbejdede stumpene på de varme strygeskiver.     Dette arbejde var på den tid sæsonarbejde,  forår og sommerarbejde.  Ud på efteråret blev jeg forflyttet til farveriet,  hvor jeg hjalp til med at stampe uld  som derefter blev nedsænket i en blanding af svovlsyre og vand.  Efter en tid i syreblandingen blev ulden sentrifugeret og senere tørret og renset.    Det var hårdt arbejde og der var koldt i farveriet,  sjældent over 14 grader når vi startede op om morgenen ved 7 tiden.   Om vinteren blev jeg overført til spinderiet, under ledelse af Eli Kristiansen,  og her arbejdede jeg forskellige steder i produktionen frem til 1970.  Larmen var øredøvende, men høreværn var ikke påbudt. Der var ogå meget støv i luften,  men ingen brugte støvmaske. Mine slimhinder i hals og næse blev stærkt beskadiget på grund af dette.  Jeg husker også at jeg vinteren 1968 arbejdede en tid på systuen hos fru Abrahamsen,  hvor jeg var med til at færdiggøre herrehatte. På dage hvor der ikke var så meget at lave blev jeg ofte sat til at hjælpe "altmuligmand" Frits Hansen med forskelligt arbejde udendørs på fabriksområdet,  eller  køre med  chauffør Rasmussen som medhjælper i fabrikkens lastvogn til lossepladsen eller andre steder i området.

 

I årene 1965 - 70 fotograferede jeg en del på fabrikken, det kunne være arbejdere i arbejdssituationer, maskiner i produktionen, gruppebilleder av arbejdere og andet.   Før fabrikken lukkede fik jeg til opdrag af direktør Bjarne Senn at fotografere  nogle maskiner som skulle sælges til Italien eller Tyskland.   Jeg sluttede på fabrikken 16. februar 1971, etter at have arbejdet videre efter  lukningen af fabrikken i 1970, hvor jeg var med til at rydde op inde og ude på fabriksområdet.

 

Nedenunder finder du nogle af de billeder jeg tog i årene 65-71.                                            Perry Øie

 

(De fleste billeder er videregivet til Historisk Arkiv i Rudersdal Kommune, hvor de vil blive bevaret for eftertiden)

 

                     Nogle af personerne er ukendte.  Er taknemmelig for hjælp til identificering af disse.  Kontakt oss HER

Over til billederne:    Tryk på de små billeder for at gøre dem større.                                                                              

 

 Copyright:  Perry Øie

 

         

Gerda Drejer kontroller stumpe..   1966                      Farvemester Peter Jensen          Dir. Hans Bellers og dir. Bjarne Senn gratulerer smed  
                                                                                                                                                  A. Jakobsen  med 40 års jubilæet.  1967.
                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                              .

 

  

 Fra spinderiet 1965. Fra v: Henry Beck, Inger Sørensen,         Villemoes Jensen. 1965/66.   Willy Carlsen.  Altid smilende og frisk mand.  1966
 Willy Carlsen, Svend Christensen, Margrethe f/ Sørensen
 og en  foreløbig ukendt.

 

   

 Tømrer Larsen og Robert Stegemüller.   Ca, 1967-68     Klappemaskine      1965        Smedene Rasmussen, Mikkelsen og Jakobsen.       1968-69

 

               

                Sliberiet ca. 1966.         Bagerste række:  Henry Nielsen, Kurt Christensen, Leif Petersen og Eskild Hansen.
                                                                 Midterste række:  Kaj Madsen, Perry Øie, Aksel Jensen, Erik  Nielsen og Eli Jensen.
                                                                Siddende foran:  Rigmor Christensen, Robert Stegemüller og Gerda Drejer.    

 

                                                                                     

  

 Sliberiet ca. 1967.               Ukendt dreng.                       Poul Jørgensen.  1968        Kurt Andersen ("Maleren") laver specialarbejde.    1968

 

  

Smed A. Jakobsen svejser.     1969.                        Fru Edith Lewalski.   68                 Dir, Senn og smed Edvard Jakobsen. 40 års jubilæum 1967. 

 

             

Maskin i spinneriet.   År:  Ca:  1968.             Villy Carlsen       Fyraftensbajer.                          Eli Kristiansen og Leif Petersen og smede. 71.
                                                                                                                                                                                       
 

         

Farvemester Hansen  66   Henry Beck måler valket stump   68        Maskin i spinneriet      68    Henry Beck igen. 68        Margrethe f/ Sørensen 68

 

                                 

Poul Jørgensen. 1967        Rigmor Christensen  1966             Ukjent.           1968          Eli Jensen og Arne Naamansen           Gamle Poul.  1968

 

           

Billede fra gården ud mot Skodsborgvej.  1970.            Snefejer Robert Stegemúller               Ølpause. Paul Jørgensen og smed Jakobsen.     1968 

 

                   

Diverse maskiner i spinderiet.              1968-69              Jørgen Larsen       67        Fra fabriksgården .   68       Pressemaskiner.      1969-70

 

 

              

Poul Jørgensen og ukendt arbejderske.   1968               Svend Andersen    68             Ukendt arbejder.        68           Maskin i spinderiet.      1958

 

          

LN. 25 års jub.  1968                  Fra samme jubilæumsfest 1968.                                                 Ølpause.  Frits Hansen og Leif Petersen.  1969 

 

                         

"Strygeriet". Her blev damestumperne "strøget" på en roterende, varm strygeskive.      Afslapning i forårssolen. Hans Holm og Edith Lewalski. 68.
Stumperne blev indsmurt med en blanding af myresyre, formalin, sprit og vand.  Ud-                                                                               
sugningen var dårlig og det var ikke rart at arbejde her.    Ukendt fotograf..  60 årene
 

 

  

Axel Pedersen.                                       1966-67.                     Elektrikeren.           1966              Farvemester Peter Jensen og Frits Hansen.    1968

 

                           

 Enrico Gudnitz     67                  Eskild Hansen   67                            Billeder fra fagforeningens julefest 1969.  Den sidste før lukningen.  

 

              

 

  Poul Jørgensen             Gerda Drejer                        Robert Stegemüller                           Ukendt arbejder

 

 

                                                                                        

                                                   Bernhard Flor Frederiksen og Marie, født Andersen.

 

 


 

 

 

 

 

 

                                                                   

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opdateret 14/11/2015

Besøg  
194832