Vi bruger Cookies!     

         
 X     
familiesiden

Familie og slekt i Danmark og Norge


 

Hustad Leir, Farstad.

 

Hvis noen person på bildene ikke ønsker å være med på siden, send en mail og du vil bli slettet

 

   Tegningen viser leiren sett fra inngangen 1960.                                  Tegningen er utført av Harald Harestad

                                                                                  Av Perry Øie

Litt historie:

I januar 1950 ble Hustad Leir for første gang ble tatt i bruk som leir for Norges sivile tjenestepliktige. Før den tid, fra og med 1946, hadde leiren fungert som en slags straffarbeidsleir og politisk omskoleringsanstalt for landssvikere under andre verdenskrig. Landets sivilarbeidere ble fra 1950 her satt til å jobbe for lokale bønder og på leirens eget gårdsbruk, men mange protesterte og var svært misfornøyde med arbeidsinnholdet. De ønsket seg en mer meningsfull tjeneste, hvor de hadde mulighet til å arbeide for fred og global rettferdighet. Med dette begynte kampen for en forskole for sivile vernepliktige, i den hensikt å på sikt bli en allmenn utdanningsinstitusjon for samfunnsrelevant freds- og ikkevoldskamp i Norge. Forskoleordningen ble først igangsatt høsten 1984, men i 2002 ble den nedlagt.      

 

Jeg begyndte som sivilarbeider på Hustad leir 1 mars 1960.   Jeg ble satt til å arbeide på kjøkkenet og her jobbet jeg det meste av min tjenestetid på 18 måneder og 10 dager.   Ovenstående tegning ble laget av velferdssjef Harald Harestad til bruk i mannskapsavisa som utkom med første nummer i juni 1960.

Medlemmer av redaksjonen på mannskapsavisa fra starten av var følgende:

Redaktør: Perry Øie, viseredaktør og medhjelper: Halvard Halvorsen, redaksjonssekretærer:  Erling Falck Jakobsen og Even Riise.   Dessuten deltok velferdsjefen Harald Harestad med stoff av velferdsmessig karakter.

Du vil på denne siden finne artikler, fortellinger og annet fra mannskapsavisa for perioden juni 1960 til april 1961, hvor jeg etter eget ønske ble overflyttet til uteforlegningen i Borgundkaupangen i Borgund ved Ålesund. Jeg var selv ålesunder og ønsket å avtjene den siste tiden som sivilarbeider tettere på barndomshjemmet.  Ny redaktør etter meg ble Frank Sundquist. Alt stoff nedenunder er fra 1960-61. 

 

                     

       Forsiden nr. 3 1961                     Forsiden til nr. 4. 1961                 Leirnytt mars 1961.

    Bladene ble stensilert og heftet.  Alle i leiren fikk et eksemplar og bladet ble sendt ut til alle ute-
    forlegningene.

 

  Her kommer noen bilder fra leiren:  ( Trykk på de små bildene så blir de større.)

  Da bildene er 50 år gamle er mange av navnene desverre gått tapt.   Gjenkjenner du noen så send en mail.     Perry Øie

                   Fra et førstehjelpskurs 1961Hvis du gjenkjenner noen vil jeg være glad for en henvendelse.         Foto:  Perry Øie

 

     

Fra førsthjelpskurset 1961                           Grisen er slaktet. Fra v: Rolf Olsen, Evald Totland to ukjente og                Vidar Jakobsen.         1961.
                                                                                 forvalter Arvid Sponaas.                            F:  U.

       

 Vedhugst høsten 1960.  Vedhuggeren er ukjent. Kan du hjelpe?     F:U        Vidar Jakobsen(på taket) .og Rolf Olsen. poserer for fotografen.    F:  Perry Øie
  
 

               

 Rolf Olsen og Vidar Jakobsen   Rolf Olsen /bakerst) og ukjent.     Rolf Olsen med dagens middag      3 kjøkkenskrivere:  Fra venstre:  Ottar Murbræk, 
         F:Perry Øie                         F: Perry Øie                                                           Foto: Perry Øie .                Karstein  Larsen samt Terje Holmberget.  1961. F: U. 
 

Her finner du snart en link til en fortelling av Jon Eide.  Fortellingen sto i Aktivisten nr. 2 - og 3  -  1960.  Trykk HER 

 

Fra julefesten 1960. Koner og kjærester var innbudt.   Festen ble vellykket i alle måter.   Nedenfor finner du en link
til et referat fra julefesten skrevet av Erling Falch Jakobsen. Referatet sto i Aktivisten nummer 1  -  1961.    F: U.         

                                                                                               Trykk  HER 

    

Sigmund Barka i dametøy fremførte "Frøken Johansen og jeg"      Tor Tausvik som sjøulk.                              Bilde fra selve julaften 

                Vidar Jakobsen, Bø i Vesterålen og Perry Øie, Ålesund lager ablegøyer.   Hustad Leir 1961.
                Vidar var en stor spøkefugl, alltid i godt humør og vellikt av alle på leiren.   

 

 

                                 Musikklaget i Broderringen på Hustad Leir 1960.                        F: Ukjent

                       Du ser her fra venstre bakerst:  Ottar Murbræck, Roar Kristiansen, Trondheim, Evald Totland,
                       Mosterhavn, Rolf Olsen, Ålesund, Leiv Moe, Vågstranda,  Bjarne Horsgaard, Molde,
Jostein
                       Stautland, Stord,  Kjell Hagen, Trondheim, Ånen Nilsen, Stord, Torvald Danielsen, Kristiansand.

                       Første rekke fra venstre:  Tor Henriksen, Trondheim, Trygve Korneliussen, Bergen,  Magne 
                       Losnegård, Haugesund og Karl Vahl, Bjugn.

 

Broderringen var et kristent fellesskap på Hustad Leir som for det meste besto av pinsevenner, men det var også representanter for andre trossamfunn med i fellesskapet.   De var en del flere enn de som ses her. Bildet  viser medlemmer av musikklaget.    De holdt evangeliske møter  på steder rundt om leiren, bl.a. i Molde, Bud, Male og Hustad, men også mange andre steder.

Her finner du en link til et par innlegg som Broderringen hadde i leiravisa i 60-61.       

" Broderringen  1 og 2":      Trykk HER        

                                     Fra Rolf Olsen har vi fått låne dette bildet som viser alle medlemmene i musikklaget anno 1961.

                        Første rekke fra v.  Tor Henriksen, Karl Wahl, Trygve Korneliussen, Terje Holmberget, Magne Losnegård.
                        Andre rekke fra v.   Roar Kristiansen, Ottar Murbræck, Jostein Stautland, Torvald Danielsen og Rolf Olsen.
                        Bakerste rekke:      Johan Ordeman, ? Mitterø, ? Nergård, Bjarne Horsgård, Helge Evje, Odd Osnes, Olav Sture,
                                                  Kjell Hagen, Leiv Moe, ? Stroler, Evald Totland, Per Steinnes, ? Hyttedalen, Johan Almenningen
                                                  og Ånen Nilsen. 
                                                
                                

  Rundtur blant STORE og små. 1960-61. Av Thorkild Gabrielsen.
                                                                        Intervju med leirsjefen,  forvalteren, arbeidslederen, tannlegen 
                                                                        og kjøkkensjefen.                                   

                                                                                                                                      Trykk   HER

                                                                               

  

                         Bilde fra biblioteket på Hustad leir.    Året er nok 1960-61.   Foto:  Ukjent

 

           

Det kommer flere bilder og artikler samt annet stoff fra tiden på Hustad Leir,  etter hvert.        Perry Øie

 

Til toppen

 

 

 

 

 

Opdateret 03/11/2015

Besøg  
194832