Vi bruger Cookies!     

         
 X     
familiesiden

Familie og slekt i Danmark og Norge


 

Bilder og fortellinger fra Ålesund.

Du kan kontakte meg om bildene eller annet   HER

 Ukjent fotograf  = U.

På denne siden vil du finne bilder fra min hjemby Ålesund.  Noen av bildene er tatt av min far Edvard Andreas Øie, og undertegnede.  Bildene må gjerne kopieres, men husk å få fotografens navn  med om du bruker dem på nettet.

Beste hilsen   Perry Øie

 

 

                                                                                                                                  Foto:   Perry Øie    (1964)

Barndomshjemmet i Steinvågen. 

"De kommunale husene, som ble sanert i 1968,  lå i en klynge ganske tett    hverandre, og  var bygget i 1920 årene.  De var oppført som nødbarakker under boligmangelen på den tiden.    Det var såkaldte pelebarakker uten ordentlig kjeller.  Leilighetene var små, for det meste bare et værelse og kjøkken, samt en liten entre. Det var mange barnerike familier som bodde i disse små leilighetene..  Det ble selvsagt fra kommunens side  ofret litt på vedlikehold fra tid til annen,  men det kunne ikke på noen måte endre det faktum at standarden var dårlig

Det bodde fire familier i hvert hus,  det fantes ikke håndvask i noen av dem og det var bare et vannklosett.   Klosettet lå i kjelleren,  vi skulle ned en steil, mørk trapp,  så det var ikke morsomt å skulle  på do en iskald vinternatt!

Mine foreldre og jeg, sant to yngre søsken bodde her fra 1950-64.

Jeg vil her kort nevne noen få, både eldre og yngre enn meg,  som bodde i disse husene.

 

Bjørg Johnsen, Arny Johnsen,Liv Johnsen, Bjarne Heen, Judith Heen, Kirsten Heen, Sverre Jonassen, Lilly Jonassen, Steinar Sylte (død) Åse Sørum, Madlein (Madlen) Heen, Else Marie Steffensen og Wenche Steffensen. 

 

Andre kamerater og kjente fra Steinvågen var: Åge Olsen, Svein Wiik, Einar Hasund,  Karl Johan(Kalle) Johnsen,   Arne Wiik, Kjell Olaf Wiik, Valborg Kavli, Liv Olsbø, Reidun Jensen, Olaf Sørum, Anders Sørum, Arnold Larsen, Bjørn Larsen, Dagfinn Jensen, Kjell Karlsen, Brit Pettersen, Jorunn Olsbø,  og  Ruth Jensen .   Vil også nevne Kallen Johannesen fra Skjerva og Ivar Rekdal som bodde i Ivar Åsensgata. "   Fra artikkelen om Steinvågen"  Nytt i Uka 2007. 

 

Les hele artikkelen  HER                Du vil finne links til andre fortellinger blant bildene.    Kikk etter!

 

 Nedenfor vil dere finne bilder fra både Steinvågen og andre steder i hjembyen min.De fleste av bildene har vært vist under spalten "Minnene består" i lokalavisen Nytt i Uka, Ålesund.                  Trykk på bildene for å gjøre dem større.

 

 

 

1 klasse Nørvøy skole 1947. F: Håkon Haug. Du ser Bjørn Hellevik, Perry Øie og Bjarne Skytterholm.

Losje Havets Sønner 1942. Navneliste finnes.Ta kontakt. Fotografen er foreløbig ukjent. 

4. klasse fra Nørvøy skole 1951.  Klasseforstanderen er John Lynghjem.  Navneliste finnes.  Ta kontakt. F: Håkon Haug.

 

  

 Det nye Stafseth huset er ved å ta form 1952-53. Bildet er tatt fra        Guttegjeng på Steinvågsbakken.  Fra v. ses:       Barn i snø.  Gutten som sitter på 
 kjøkkenvinduet i Kvennanesgata 8.  Pølsevogna til Trygve Flåthe       Rolf  Endresen, Svein  Steffensen, Frode Urke,       sparken er Arne Sætre, jenta i midten
og det nye bygget i Johs. Årflotsgate ses til venstre.  F: Perry Øie           Steinar Engvik, Per Monsen og Nils P. Håvold.       er Randi Sætre. Alle tre bilder: P. Øie

 

              

Disse fire bildene er alle fra Statens Fryseri omkring 1964-65.  Guttene som fisker på kaikanten : De to lysluggene er Leif Bugge, (ligger ned) og Ottar Bugge, som  står opp. Gutten med fiskesnøret er Gunnar Tronstad og han som vender ryggen til skal være Kurt Hjelseth.    De tre andre bildene er fra fryseriet og viser  arbeidssituasjoner.   Alle fire bilder er tatt av Perry Øie..

 

 

           

Øvre Utstillingsplass 1946. Antagelig 1. mai.     Staute jenter på Steinvågsbakken 1956. Navneliste   Gruppebilde fra 1952.     Fødselsdagsfest for Solfrid
Perry Øie sitter ned med flagg i hånden. Faren           finnes.  Ta kontakt.    Foto:  Perry Øie                      Steinvågen. Ta kontakt.         Øie i 1952. Navn has.
står bak ham.  1946,  U.                                                                                                                                          F: Edvard Øie                           F:  Edvard Øie

 

 

   

17. mai toget 1951 Bildet sto i Nytt i Uka 30 mai 2007 det         Avholdsfolkets dag omkring 1950.             Branntomta i Nedre Strandgate 28 1904.Beste-
var mange som hjalp til med identifiseringen av personene på         Bildet var i  avisa 2. november 2005.       far min, Edvard Nilsen Øie,  har reist barakker .  Navneliste finnes.                                                                                               Fotograf:  Edvard Øie                                                Sto i avisa 2003.  F:  U.

 

          

Båten min,   Ved Gniaren 1956.  F: P. Øie                         Ingebrigtsenbua .med adresse Kongensgt . 25                     Ålesundet anno 1967.  F:  Perry Øie

 

         

Bilder fra Ålesundet.  1967.     F:  Alle bilder:  Perry Øie

 

  

Steinvågsbroa 1953.  Antagelig tatt ved broåpninga i august.         Stemningsbilde fra 1967.  Til venstre ved broa          Steinvågsbroa 1967
Fotografen er min far maler Edvard E. Øie.                                    "Staten" et eldorado for kaifiskere på den tiden.        Bilde 2 og 3 i denne rekken er tatt av P.Øie

 

 Links til noen fortellinger fra Ålesund.     Båten min              Avisgutten          Fru Foldal              Alf Andersson forteller.

 

                  

Alf Andersson                  Alfs klasse 1933. Navneliste  finnes.                  Dagmar og Nils Foldal.     Nordigårdsgate 18. Foldalhuset bak gjerdet til høyre

                                                                       

                                       

Tre blide barn på Skansekaia 1967.  Fra venstre                            Karlos Kolberg. Kjent                          Bilde med relasjon til Foldal ovenfor. Vi ser bolig
ser du søskenparet Einar og Astrid Wattø og Per                              mann innenfor friidretten                        blokkene på Devoldmarka. Foldalhuset er villaen
Rune Iversen.  Einar og Astrid bodde i Skaret, Per                            i byen. Serieleder i Aksla                      til høyre for det lille gule huset hvor min familie bodde i Repslagergata.             Foto:    Perry Øie                               I/L.   F: Perry Øie   1972                       i  noen år etter krigen.           Foto:  Perry Øie

 

 Link til fortelling om Karlos Kolberg finner du  HER

 

 

 

 Stemningsbilde fra Skansegata 1964.  Bildet er tatt omtrent ved Skateflua.           Foto:  Perry Øie

 

   

Godtemplarkafeen år 1950.  Ditto - men året er 2007.         Kiperviktorget i 1950 årene.                                      Einarvikgata anno 1975-76.  

 

Biografi om Nils Øie      HER

 

Her finner du en link til en fortelling om barndomsårene i Einarvikgata . Trykk  >     Epleslang i Devoldhagen

 

                     

Berit Håvold på Bakken     Bilde fra Skutvika 1967.                                              Steinvågen 1964.   Bildet viser en snipp av "Staten"         Ruth Jensen

 

          

Her ser du en arbeidsgjeng som arbeidet i et hus på Borgund-   Arnardo og sønn, samt       Noen av de samme karene du ser på det første bildet i

veien i slutten av 40 årene.                                                            babyelefanten Sandra

   

                          

Bilder fra Cirkus Arnardos besøk i Ålesund sommeren 1967.  Bildene viser hvor cirkuset holdt til det året, samt forskjellige glimt fra forberedelsene. Vi ser at barna  flokker seg ved porten inn til plassen,  Arnardo som tar en pause og til sist et bilde hvor Arnardo og hans sønn gir babyelefanten Sandra en godbit.  Foto: Perry Øie.

 

Her finner du en link til en fortelling om Ålesundsbarn på ferie i Moldskreddalen på Stranda.  Trykk HER

 

               

  Perry Øie og brødrene Anders og Terje Thunem   Bildet er tatt fra fjellsida og viser parken anno          Tre glade barn foran Sponlands forretning 
   fotografert foran Blå Kors bygningen i Einarvik-         1967.           Foto: Perry Øie                                                        1951.  Foto: Edvard Øie

   gata 6.   Foto:  Edvard Øie.    1949

 

                                  

Borgundkaupangen 1961. Jeg har                    Bilde antagelig fra 17. mai.  Årstallet er usikkert, men det er fra før                    Notenesgaten med fugle-
en liste over de fleste personene.                           1950.   Mannen på bildet er min far, Edvard Øie, kvinnene er u-                           bjerget.  1964-65.
Ta kontakt om du ønsker navna.   U.                    kjente.  Kjenner du dem så send en mail.      Foto:  U.                                                            Foto: P. Øie

 

                 

Marit Jensen fra Ringgata.       Foto:  Solfrid Øie                  To Steinvågsjenter på Rundskue 1955/56.   Foto: Perry Øie          Fiskekonkurranse på Staten.
Solfrid og Marit var venninner.   
                                                  Fra venstre Liv Sølvi Olsbø, gift Nilsen  og Reidun Jensen               Perry ytterst til høyre.    U.

 

                                         

   Konfirmasjon i Ålesund kirke desember 1955.                     Major Berg med  Else                            Skumringsbilde fra Steinvågen.  Bildet er fra 1964.
   Gjenkjenner du noen ?      Foto: Sponland ?                              Marie og Solfrid Øie. 49.                                                                   F:  Perry Øie                      

 

 

Her finner du en link til en fortelling om Barnekrybba og Major Berg.  Trykk  HER

 

                              

Tre bilder av Ålesund tatt fra Fjellstua 1971.                                       Alle bildene er tatt av Perry Øie. 

 

  

Giskegata 38.  Fundamentarbeide.     Foto: Edvard Øie     Bærplukning i Brusdalen.  Fra v.  Perry Øie, Kjell      Mannskoret Dovre.                                  Huset tilhørte min onkel Nils Øie.               1950 årene.        Wollan, Karl Standal, Kjell Standal, Harald Wollan.  U.         1940 årene           Fotografen er ukjent.

 

                      

 17 mai 1939. Nummer 2 fra venstre er Edel Øie.  Foto: Edvard Øie                                                                  17 mai 1953. Fra v: Perry Øie, Willy Skog, Egil
                                                                                                                                                                                                        Ormseth.      Foto:   Edvard Øie 

 

 

 

Dette bildet er tatt i 1946.  Det viser noen av mine søskenbarn samt min onkel Edvard Hareide.

                       Fra venstre: Arne Øie, Edvard Hareide, Felix Andersson, Karen Helgesen, Cornelius Helgesen,
                                           Alf Andersson og John Hareide.  Bildet er antagelig tatt av Nils Emanuel Øie..

                      Takk til Jan Walderhaug, min avdøde kusine Jenny Karlsen Walderhaugs sønn,  fordi han
                       tok vare på min avdøde fetter Alf Anderssons gamle bilder og ga meg anledning til å bruke
                       noen av dem på hjemmesiden.          
                                                                                                                            
Perry Øie   
                                       

                                          

 Klassebilde gutter 6 klasse Aspøy skole 1952

 

 

                       

                       Her får dere et bilde av 6 klasse gutter fra Aspøy Skole 1952.  Klasseforstander:  Ivar Sollid.

                      

                       Første rekke fra v.:     Einar Hasund, Svein Wiik, Karl (Kalle) Johnsen, Ivar Sollid, Torbjørn Vestad, Perry
                                                             Øie, og Sigfred (Siggen) Hansen.

                       Andre rekke:               Ottar Osvold, Nils Magne Bjerkvik, Dagfinn Hansen og Bjørn Hjelm.
                       Tredje rekke:               Otto Grimstad, Alf Jan Jensen, Jan Ulvenes, Egil Buvik,  Bjarne Fjærtoft.

                        Fjerde rekke:              Egil Ormseth, Helge Strandabø, Kjell John Karlsen, Bjørn Willy Skog, Hans Henrik Lerstad,

                                                             Torbjørn Owesen og Torbjørn Veseth.

                                              

                                                 Bildet er vennligst utlånt av Einar Hasund.

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                          

   

                                                                                                                                                                                                              Foto:  Knut Høyer

                      

                    Aksla I/L's junior og seniorlag i kretsmesterskapet i friidrett på Aksla stadion 1961.                                
                                  Bak fra v.:  Gunnar Roald, Perry Øie, Asbjørn Kilsti, Einar Tafjord, Arnfinn Bigseth, Arve Riise  og Torbjørn Breivik .
                                  Foran fra v.:  Kjell Rønning, Svein Jarle Rekdal, Per Knutsen, Svein Haugen, Perry Åse, Anders Sørum og Olav Sørum.
                                  Bildet er vennligst utlånt av Anders Sørum.

Du finner flere bilder fra Ålesund under Ålesundbilder 2  i Menuen.     


    Til toppen

 

 Kontakt oss her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 23/02/2015

Besøg  
194832