Vi bruger Cookies!     

         
 X     
familiesiden

Familie og slekt i Danmark og Norge


Her finner dere flere familiebilder fra Ålesund og omegn

Forkortelser:  Fotograf ukjent = U.

   

Ragnar Kirkevoll  F: P.Øie        Pauline og barnebarn. U.           Alf Andersson. U.        Anna-Edvard og Perry Øie. 1947.  F: Edel Øie Solem

                                  

Hos Edel Solem 1959-60  F: G.Solem                        Per og Astrid Slyngstadli U.                                         Norvald Larsen. F: Perry Øie

                            

       Karl Felix Andersson    U.                                      På besøk i Bodafors 1958. U.                              Edvard - Hansine (Sina) og Paula Øie. U.

    

                  

 Sina og Edvard Øie. U.       Finn og Bodil Helgesen med familie. U.               Finn og Bodil Helgesen  F: Egil Nakken    Andreas Amandus Øie. U.

                         

  Fire barn Øie. 1904. U.      Marie og Jon Hareide, Perry Øie. U    Nils Øie og venner. U.            Linken, med storebror Cornelius. 40 årene.

              

 Familien Wilhelmine og Finn Angell Helgesen.  U              Nedre Strandgate 28.  U.       Edvard, Kornelius, Karen, Finn og Linken Helgesen.  U      

         

 Anna (født Rand) og Kornelius Helgesen.  1948. Foto: E.Øie        Gerd Elin Solem.   U.      Per Erling Solem.      U.              Inger Elisabeth Solem.   U.

      

Einar Øies konfirmasjon.   Vi  ser  Maia Hareide,  Finn Angell        Fred Øie og Jan Walderhaug. F: E. Øie       Fred Øie i Bodafors. 1958. F: E. Øie 
Helgesen, Nils Øie, Anna Øie, Petra Øie, Einar Øie, Judith Øie,        Jan bor i dag i Sverige og er en kjent                  På besøk hos tante og onkel Sina og 
Petra Øie, Kornelius Helgesen, Finn Helgesen, samt Solfrid og         gitarist.  Begge hans døtre er kunstnere.             Felix Andersson i deres vakre hjem

Perry Øie.  Fotograf er Edvard Øie og året er nok 1946.                    Hans mor er Jenny Karlsen Walderhaug.           i Bodafors.

   

Brannkonstabel Edvard Hareide i hjemmet.                                               Edvard Helgesen.      U                         Felix Andersson, Solfrid Øie 
Fotografen er ukjent.                                                                                                                                                           Carl Felix Andersson, Else
                                                                                                                                                                                             Marie Øie.  1949. F: E. Øie

                           

Moldskreddalen 1971.  Familien Øie har reist fra Danmark til                                     Moldskreddalen 1971.  Det var fortsatt seterliv i dalen på den
Perrys barndomsdal .  Vi lå i telt på Mesetra.  Været var fint og                                    tiden. Disse kyrne var fra Myklebustsetra.  Barna var veldig  
vi hadde noen fine dager der oppe.   Var også på besøk hos                                           glade for dyrene og nøt å klappe dem. Herpå Mesetra holdt                  Alma Vangen på Myklebustsetra.                                                                                    Perrys foreldre og søsken ferie i årene 46-53.  

                  

Henry Bjørklund -.  40-50 årene. U.                    Alf  og hans far.  40 årene  U.           Bodafors. Du ser Sina og Felix, Alf,    Paula
                                                                                                                                            Bjørklund og noen venner av familien. 1950  U:

               

Jenny Karlsen Walderhaug, ukjent med lille Jan Walderhaug på           Jan Walderhaug, Jenny Walderhaug og Alf Andersson. Bildet er tatt
armen, Paula Øie Bjørklund og Jenny Karlsen Walderhaug. (1946)     
ca. 1950 på eiendommen til  Nils E. Øie i Giskegata 38.  F:   U.

                  Dette bildet er tatt på Johanne Marie Hareides,( kaldt Maia)  60 års dag i 1945.
                            
                             Du finner følgende på bildet.  
                            
                             Fra venstre:  Ukjent, ukjent, ukjent, Jon Hareide, Edvard Hareide, Maia Hareide, (født Øie) Edvard A. Øie, Anna Øie, ukjent,
                             Solfrid Øie, Jenny Karlsen, senere gift Walderhaug, og stående foran;  Perry Øie.   Fotografen er ukjent. 
Kan være Edvin Hareide

                                                 

  Alf Andersson. Sverige 1940.                                        John Hareide. Sønn av Maia og Edvard.                 John og Kirsten Døving Hareide. 


            Første rekke fra venstre:  Edvard Helgesen, Arne Øie, Karsten Walderhaug, Jenny Karlsen og Rigmor Øie.
              Andre rekke: Cornelius Helgesen, Karen Helgesen, Maia Hareide og Konrad Hareide.
              Tredje rekke: Finn Angel Helgesen, Nils Øie, Linken Helgesen på armen til John Hareide

              

Jenny Karlsen Walderhaug                        Judith og Einar Perry Øie           Bodafors:  Paula, Jan og Jenny Walderhaug og Felix Andersson.

       

Karen, Sina og Carl Felix. Sverige 60 årene.        Jenny og Karsten samt Felix og 2 ukjente.  60 årene.       Familien Andersson. 30 årene.

                 

Bildene viser arbeidere i gang med å ferdiggjøre kjelleren i Giskegata 38. Huset ble jekket opp, det ble gravd
ut og støpt opp rundt hele huset.  Arbeidet begyndte sommeren 1949 og var ferdig året etter.   Vi ser arbeidere
og onkel Nils foran huset, og på det lille bildet ses tante Sina, "Lille Jenny" tante Paula og Jennys sønn Jan 
Walderhaug.  Fotografen er sannsynligvis Sinas yngste sønn Alf.  Han døde i 2011 92 år gammel.

 

 Dette bildet er fra en møbelfabrikk i Sverige, hvor mine to onkler arbeidet før de giftet seg i
 Ålesund med Sina og Paula, min fars søstre.   Du finner Carl Felix Andersson som nummer
 3 fra venstre i bakerste lange rekke, og Johannes Bjørklund som nummer seks i samme rekke.
 Carl Felix var gift med tante Sina, Johannes med Paula.        Bildet er fra ca. 1910-15.    

Bilde fra Bodafors i slutten av 30 årene. Familien Andersson er nå flyttet tilbake til Sverige
etter ca. 20 år i Ålesund.Så vidt jeg kan skjønne er det Sina og Carl Felix i midten ogsønnen
Alf til høyre.  Mannen til venstre er ukjent.                                                            Perry Øie

      Solveig Øye.  Stranda         Fra v: Johannes Bjørklund, Jan Walderhaug, Jenny Walderhaug, f.
                                                       Karlsen, Paula Bjørklund, f. Øie med Solfrid Øie på armen,
                                                       og Anna Øie, f. Stangenes.     Storhaugen 1946.

Malmø 60 årene.  Du finner Sina Øie Andersson og mannen Carl Felix Andersson til venstre

for livbeltene bak i båten.                                                                                 Fotograf:  Alf Andersson.

                                       

Bodafors 50 årene.  Fra v: Ukjent, Paula Bjørklund, Sina Andersson.                                          Felix Andersson, Marie Hareide og Alf Andersson.
                                                Foto: Alf Andersson                                               60 årene                                       Foto:  Edvin Kareide

     

Fra v.  Felix, Marie, Edvin og to ukjente.              Paula, Marie, Sina, Alf, Carl Felix og Felix.                       To ukjente, Edvard og Fred Øie

På vei opp mot Aksla.  Året er 1945.  Fra venstre:  Arne Øie, John Hareide, Alf Andersson,  Karen Helgesen og Felix Andersson.  Foto:  U

                              

"Lille Jenny" Karlsen. 1931                På Brunholmen 1946. Fra v:  Ukjent gutt, Arne Øie, Edvin Hareide,                Lille Jenny og venninne.
  Foto:      U.                                           Felix Andersson, Cornelius Helgesen, Karen Helgesen, Alf                                Tatt ca. 1932.  Foto:  U.
                                                                Andersson og Nils Emanuel Øie.   Foto:   Ukjent.                                                                

 

Denne siden er full

 

 

 Hvis noen ikke ønsker å bli avbildet på hjemmesiden, så send en mail eller skriv til oss, så vil bildet bli slettet.

 

 Flere bilder følger,

TIL TOPPEN

 Kontakt oss her

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 23/02/2015

Besøg  
194832